Obrazac br.3. Izvješće o provedenom savjetovanju CZ