Obrazac br.3 -Obrazac br.3.- Izvješće o provedenom savjetovanju o nacrtu prijedloga Odluke o zakupu