Savjetovanje: odluka o Procjeni rizika od velikih nesreća za Općinu Blato