Savjetovanje sa javnošću – Nacrt olluke o najmu i kupoprodaji prostora