18. SJEDNICA UREDA NAČELNIKA

 

1. Priprema 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Blato;                                                                

2. Ostalo.

Dana 13. prosinca 2011. godine održana je 18. sjednica Ureda načelnika na kojoj je predložen dnevni red 22. sjednice Općinskog vijeća koja će se održati 22. prosinca 2011. godine sa slijedećim točkama:

 

1. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izmjena i dopuna Programa rada Općine Blato za 2011. godinu;

2. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Blato za 2011. godinu;

3. Prijedlog Proračuna Općine Blato za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu;

4. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Blato za 2012. godinu;

5. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Programa rada Općine Blato za 2012. godinu;

6. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Blato;

7. Prijedlog Odluke o zaduživanju Općine Blato;

8. Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima;

9. Prijedlog Plana mreže dječjih vrtića na području općine Blato;

10.Prijedlog Zaključka o objavi Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Općinskog savjeta mladih Općine Blato.

 

Članovi Ureda načelnika raspravljali su po točkama dnevnog reda, te će se sukladno njihovim prijedlozima i primjedbama uskladiti predložene Odluke i uputiti Općinskom vijeću na donošenje. Na kraju sjednice članovi Ureda načelnika raspravljali su po molbama i zahtjevima građana.