19. SJEDNICA UREDA NAČELNIKA

19. sjednica Ureda načelnika

1. Priprema 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Blato;
2. Ostalo.

Dana 14. veljače 2012. godine održana je 19. sjednica Ureda načelnika na kojoj je predložen dnevni red 26. sjednice Općinskog vijeća koja će se održati 23. veljače 2012. godine sa slijedećim točkama:

1.    Prijedlog Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine za opskrbu pitkom vodom;
2.    Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna UPU Bristva – Prigradica – Žukova;
3.    Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Blato za k.o. Blato;
4.    Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Blato;
5.    Prijedlog Odluke o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području Općine Blato.

Članovi Ureda načelnika raspravljali su po točkama dnevnog reda, te će se sukladno njihovim prijedlozima i primjedbama uskladiti predložene Odluke i uputiti Općinskom vijeću na donošenje. Na kraju sjednice članovi Ureda načelnika raspravljali su po molbama i zahtjevima građana.