20. SJEDNICA UREDA NAČELNIKA

20. sjednica Ureda načelnika

1. Priprema 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Blato;
2. Ostalo.

Dana 20. ožujka 2012. godine održana je 20. sjednica Ureda načelnika na kojoj je predložen dnevni red 27. sjednice Općinskog vijeća koja će se održati 29. ožujka 2012. godine sa slijedećim točkama:
1.    Prijedlog Odluke o prihvaćanju godišnjeg obračuna Proračuna Općine Blato za 2011. godinu;
2.    Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća Općinskog načelnika o radu Općine Blato za               2011.  godinu;
3.    Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o naplati komunalne  naknade, komunalnog doprinosa i komunalnog priključka u 2011. godini;
4.    Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o naplati općinskih poreza u 2011. godini;
5.    Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama  Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Blato;
6.    Prijedlog Odluke o izboru članova Općinskog savjeta mladih Općine Blato;
7.    Prijedlog Odluke o određivanju lokacije za odlaganje viška iskopa koji predstavljaju mineralnu sirovinu kod izvođenja građevinskih radova;
8.    Prijedlog Zaključka o dodjeli Zlatnog grba Općine Blato kao pojedinačno priznanje Antunu Tuliću;
9.    Prijedlog Zaključka o dodjeli Zlatnog  grba Općine Blato  kao skupno priznanje Dječjem vrtiću Blato;
10.    Prijedlog Zaključka o dodjeli Srebrnog  grba Općine Blato kao pojedinačno priznanje Marini Sardelić;
11.    Prijedlog Zaključka o dodjeli Srebrnog  grba Općine Blato kao skupno priznanje Autotrans-u d.o.o Rijeka – Poslovnoj jedinici Korčula.

Članovi Ureda načelnika raspravljali su po točkama dnevnog reda, te će se sukladno njihovim prijedlozima i primjedbama uskladiti predložene Odluke i uputiti Općinskom vijeću na donošenje. Na kraju sjednice članovi Ureda načelnika raspravljali su po molbama i zahtjevima građana.