7. SJEDNICA UREDA NAČELNIKA

1. Priprema 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Blato:
2. Prijedlog Odluke o utvrđivanju konačnog prijedloga UPU –a Bristva – Prigradica – Žukova;
3.  Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Plana poslovanja Vodovod-a d.o.o. za 2010. godinu;
4.  Ostalo.

Dana 11. svibnja 2010. godine održana je 7. sjednica Ureda načelnika na kojoj je predložen dnevni red 12. sjednice Općinskog vijeća sa slijedećim točkama:

        1. Prijedlog  Odluke o korištenju sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak      
             ostvaren na području Općine Blato za realizaciju kapitalnog projekta izgradnje 
             sportske dvorane u Blatu prema Sporazumu broj 09-I-70122/02-19 od 3.
             siječnja 2002. godine;
         2. Prijedlog Odluke o dimnjačarskoj službi;
         3. Prijedlog  Odluke o mjerilima za određivanje plaće Općinskog načelnika;
         4. Prijedlog  Odluke o visini naknade za rad zamjenika Općinskog načelnika;
         5. Prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području općine Blato;
         6. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na  
             području Općine Blato u 2010. godini.

Članovi Ureda načelnika raspravljali su po točkama dnevnog reda, te će se sukladno njihovim primjedbama uskladiti predložene Odluke koje će se potom uputiti Općinskom vijeću na donošenje. Članovi Ureda načelnika također su raspravljali po Odluci o utvrđivanju konačnog prijedloga UPU –a Bristva – Prigradica – Žukova, kojom se prihvaća konačni prijedlog UPU –a Bristva – Prigradica – Žukova. Izrađivač Plana je  Urbanistički zavod grada Zagreba d.o.o. iz Zagreba. Zaključkom o prihvaćanju Plana poslovanja Vodovod-a d.o.o. za 2010. godinu prihvaćen je Plan poslovanja Vodovod-a d.o.o. za 2010. godinu koji predviđa dobit iz poslovanja u visini od 98.800,00 pri ukupnim prihodima od 5.394.800,00 i ukupnim rashodima od 5.296.000,00.