9. SJEDNICA UREDA NAČELNIKA

9. sjednica Ureda načelnika

 1. Priprema 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Blato;
 2. Raspisivanje natječaja za prodaju dijela čest.zem. 16763/70 i čest.zem. 12955/40;
 3. Ostalo.

Dana 20. srpnja 2010. godine održana je 9. sjednica Ureda načelnika na kojoj je predložen dnevni red 13. sjednice Općinskog vijeća sa slijedećim točkama:

 1. Prijedlog Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg obračuna Proračuna Općine Blato za 2010 godinu;
 2. Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Blato;
 3. Prijedlog  Odluke o korištenju sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak ostvaren na području Općine Blato za realizaciju kapitalnog projekta rekonstrukcije, sanacije, održavanja i izgradnje nerazvrstanih cesta;
 4. Prijedlog Odluke o odobravanju provedbe postupka javnog nadmetanja za prodaju građevinskog zemljišta;
 5. Prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju koncesije na području Općine Blato;
 6. Polugodišnji Izvještaj načelnika o radu Općine Blato u 2010. godini:
  a) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća o realizaciji Programa  gospodarskog  razvitka Općine Blato za 2010. godinu;
  b) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća o realizaciji Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i  drugih kapitalnih ulaganja na području općine Blato u 2010. godini;
  c) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća o realizaciji Programa održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog  zemljišta na području općine Blato za 2010. godinu na području općine Blato u 2010. godini;
  d) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba  u kulturi na području općine Blato u 2010. godini;
  e) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u odgoju i obrazovanju na području općine Blato u 2010. godini;
  f) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u sportu na području općine Blato u 2010. godini;
  g) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća o realizaciji Programa Zdravstva i  socijalne skrbi Općine Blato za 2010.godinu;
 7. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Blato za 2010. godinu;
 8. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa rada Općine Blato za 2010. godinu:
  a)  Prijedlog Izmjena i dopuna Programa poticanja gospodarskog razvitka Općine Blato za   2010. godinu;
  b)  Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i drugih kapitalnih ulaganja Općine Blato u 2010. godini;
  c) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture i opseg radova održavanja uređenog građevinskog zemljišta za 2010. godinu
  d) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi na području općine Blato u 2010. godini;
  e) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u odgoju i obrazovanju na području općine Blato  za 2010. godinu;
  f) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu na području općine Blato za 2010. godinu;
  g) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa zdravstva i socijalne skrbi na području općine Blato za 2010. godinu;
 9. Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem  u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Blato;
 10. Prijedlog Programa rada Općinskog savjeta mladih Općine Blato.

  

Članovi Ureda načelnika raspravljali su po točkama dnevnog reda, te će se sukladno njihovim prijedlozima i primjedbama uskladiti predložene Odluke o kojima će se još raspravljati na slijedećoj sjednici Ureda načelnika prije nego što se iste upute Općinskom vijeću na donošenje.
Na kraju sjednice članovi Ureda načelnika raspravljali su po molbama i zahtjevima građana.