DOPUNA MATERIJALA ZA 20. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA