OBAVIJEST O UREDOVNIM DANIMA MATIČNOG UREDA

MATIČNI URED U BLATU- radi svaki ponedjeljak i svaku srijedu u mjesecu.