OBAVIJEST O UREDOVNOM VREMENU MATIČNOG UREDA

MATIČNI URED U BLATU- radi svaku srijedu u mjesecu

Za potrebne informacije obratite se na tel: 831-025, 812-027 ili 716-111 Matični ured Korčula.

Na dan održavanja izbora, 22. prosinca 2019. Matični ured u raditi će:

OD 07:00-13:00 sati u Blatu

OD 13:00-19:00 sati u Veloj Luci

Tel.812-027