PRIJEDLOG PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE BLATO

Cijeloviti tekstualni dio prijedloga urbanističkog plana uređenja Općine Blato.
Prijedlog plana je dan na javnu raspravu koja traje od 17. do 31. svibnja 2006. g.

Dokument sadrži  125 stranica.

Za detaljnije kartografske prikaze zainteresirani moraju doći u zgradu Općine
gdje su iste izvješene na javni uvid.

prijedlog-prostornog-plana.pdf