Službeni glasnik br.02/2003

1.Odluka o prihvaćanju Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Blato za 2003.godinu

2.Odluka o formiranju poduzetničke zone “Krtinja"

3.Odluka o uključivanju poduzetničke zone “Krtinja” u Program razvoja poduzetničkih zona
u lokalnoj samoupravi za 2003. godinu

4.Zaključak o dodjeli Zlatnog grba Općine Blato – pojedinačno priznanje dr. Petar Bosnić “Zorica"

5.Zaključak o dodjeli Srebrnog grba Općine Blato – skupno priznanje RU“Pagar”

6.Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa poticanja gospodarskog razvitka
općine Blato u 2003. godini

7.Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji kapitalnih infrastrukturnih ulaganja Općine
Blato u 2002. godini

8.Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji programa odravanja komunalne
infrastrukture i opseg radova održavanja uređenja građevinskog zemljišta na području općine
Blato u 2002. godini

9.Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi na
području općine Blato u 2002. godini

10.Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u odgoju i
obrazovanju na području općine Blato u 2002. godini

11.Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u portu na
području općine Blato u 2002. godini

12.Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Socijalnog programa Općine Blato u
2002. godini

13.Zaključak o prihvaćanju Izvješć o općinskim porezima za 2002. godinu

14.Zaključak o prihvaćanju Izvješća o komunalnoj naknadi, komunalnom doprinosu i
komunalnom priključku za 2002. godinu

15.Zaključak o upućivanju zahtjeva Vladi RH za uvrtavanje “Rade” d.d. u sustav
subvencioniranja hrvatske brodogradnje 

sluzbeni_glasnik_2003_02.pdf