Službeni glasnik br.04/2003.

1. Pravilnik o stipendiranju studenata i učenika Općne Blato

2. Zaključak o prihvačanju nalaza Dravnog ureda za reviziju

3. Odluka o raspisivanju referenduma

4. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za uvrštavanje luke Prigradica u sustav
turističkih lučica na hrvatskim otocima

5. Zaključak o imenovanju Odbora za popis birača

6. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za provedbu referenduma

7. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju EKO d.o.o. i financijskog izvješća
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2002. godine

sluzbeni_glasnik_2003_04.pdf