Službeni glasnik br.:2/2005

1.    Odluka o prihvaćanju Godišnjeg obračuna proračuna Općine Blato za 2004. godinu
2.    Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa gospodarskog razvitka Općine Blato u 2004. godini
3.    Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa  kapitalnih infrastrukturnih objekata na području općine Blato u 2004. godini
4.    Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa  komunalne infrastrukturnih na području općine Blato u 2004. godini
5.    Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa  javnih potreba u kulturi na području općine Blato u 2004. godini
6.    Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa  javnih potreba u odgoju i obrazovanju  na području općine Blato u 2004. godini
7.    Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa  javnih potreba u sportu  na području općine Blato u 2004. godini
8.    Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Socijalnog programa Općine Blato za 2004. godini
9.    Zaključak o prihvaćanju Izvješća o naplati općinskih poreza u 2004. godini
10.    Zaključak o prihvaćanju Izvješća o naplati komunalne naknade komunalnog doprinosa i komunalnog priključka u 2004. godini
11.    Zaključak o dodijeli Zlatnog grba Općine Blato –pojedinačno priznaje dr. Petar Milat Stanić
12.    Zaključak o dodijeli Zlatnog grba Općine Blato –skupno priznanje Domu za psihički bolesne odrasle osobe Blato
13.    Zaključak o dodjeli Srebrnog grba Općine Blato –skupno priznanje «Korkyra company d.d.»
14.    Zaključak o dodjeli priznanja Počasni građanin Općine Blato gosp. Vladimiru Šeksu
15.    Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog vijeća u razdoblju od 2001. godine do 2005. godine        
  

sluzbeni_glasnik_2005_02.pdf