Službeni glasnik br. 2/2006

 1. Odluka o prihvaćanju Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Blato za 2005. godinu;
 2. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa gospodarskog razvitka Općine Blato u 2005. godini
 3. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa kapitalnih infrastrukturnih ulaganja na području općine Blato u 2005. godini
 4. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog zemljišta na području  općine Blato u 2005. godini
 5. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi na području općine Blato u 2005. godini
 6. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u odgoju i obrazovanju  na području općine Blato u 2005. godini
 7. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u sportu na području općine Blato u 2005. godini
 8. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa zdravstva i socijalne skrbi na području Općine Blato u 2005. godini
 9. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o naplati općinskih poreza u 2005. godini;
 10. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o naplati komunalne naknade, komunalnog doprinosa i komunalnog priključka u 2005. godini;
 11. Zaključak o dodijeli Zlatnog grba Općine Blato – pojedinačno priznanje Petar Buškariol;
 12. Zaključak o dodijeli Zlatnog grba Općine Blato– skupno priznanje DVD Blato;
 13. Zaključak o dodijeli  Srebrnog grba Općine Blato– pojedinačno priznanje Tonči Andrijić ;
 14. Zaključak o dodijeli  Srebrnog grba Općine Blato – pojedinačno priznanje Željan Juretić ;
 15. Zaključak o dodijeli  Srebrnog grba Općine Blato – skupno priznanje «Olives» d.d.;
 16. Zaključak o prihvaćanju Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog  plana Dubrovačko –neretvanske županije.

sluzbeni_glasnik_2006_02.pdf