Službeni glasnik br.:3/2005

1.    Odluka o izboru Mandatnog  povjerenstva
2.    Zaključak o prihvaćanju Izvješća Mandatnog povjerenstva
3.    Zaključak o utvrđivanju najstarijeg vijećnika
4.    Odluka o izboru Povjerenstva za izbor i imenovanje
5.    Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Blato
6.    Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Blato
7.    Odluka o izboru načelnika Općine Blato
8.    Odluka o izboru zamjenika načelnika Općine Blato
9.    Odluka o izboru članova Općinskog  Poglavarstva

sluzbeni_glasnik_2005_03.pdf