Službeni glasnik br.3/2006

  1. Odluka o Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Blato za 2006. godinu
  2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju cestovnog prometa u naseljima na području općine Blato
  3. Odluka o obavljanju autotaksi prijevoza osoba na području općine Blato
  4. Odluka o izboru člana Odbora za financije, proračun, gospodarstvo, razvoj, poljodjelstvo, selo i seljaštvo
  5. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu komunalnog redara Općine Blato za 2005. godinu
  6. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju i financijskog izvješća Vodovoda d.o.o. Blato za 2005. godinu.
  7. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju i financijskog izvješća EKO-a d.o.o. za 2005. godinu

sluzbeni_glasnik_2006_03.pdf