Službeni glasnik br.:4/2005

1.    Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Blato za 2005. godinu
2.    Odluka o izmjenama i dopunama Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru
3.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
4.    Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Blato
5.    Odluka o izboru Odbora za financije, proračun, gospodarstvo, razvoj, poljodjelstvo, selo i seljaštvo
6.    Odluka o izboru Odbora za društvene djelatnosti
7.    Odluka o izboru Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
8.    Odluka o izboru Povjerenstva za Statut i Poslovnik
9.    Odluka o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji Proračuna i financijskog poslovanja Općine Blato za 2004. godinu
10.    Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Vodovoda d.o.o. Blato za 2004. godinu
11.    Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju EKO d.o.o. za 2004. godinu

sluzbeni_glasnik_2005_04.pdf