Službeni glasnik br.6/2006

  1. Odluka o prihvaćanju  Programa poticanja gospodarskog razvitka Općine Blato za 2007. godinu
  2. Odluka o prihvaćanju  Programa kapitalnih infrastrukturnih ulaganja na području Općine Blato za 2007. godinu
  3. Odluka o prihvaćanju  Programa održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog  zemljišta na području Općine Blato za  2007. godinu
  4. Odluka o prihvaćanju  Programa javnih potreba u kulturi  na području Općine Blato za     2007. godinu
  5. Odluka o prihvaćanju  Programa javnih potreba u odgoju i obrazovanju na području Općine Blato za 2007. godinu
  6. Odluka o prihvaćanju  Programa javnih potreba u sportu na području Općine Blato za 2007.   godinu
  7. Odluka o prihvaćanju  Programa  zdravstva  i socijalne skrbi na području  Općine Blato za  2007. godinu
  8. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji Proračuna i financijskih izvješća Općine Blato za 2005. godinu
  9. Zaključak o prihvaćanju Izvješće o  XIV. Blatskom ljetu

sluzbeni_glasnik_2006_06.pdf