Službeni glasnik br.:7/2005

Općinsko vijeće:

1. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Blato za 2005. godinu;
2. Odluka o prihvaćanju Programa gospodarskog razvitka općine Blato za 2006. godinu;
3. Odluka o prihvaćanju Programa kapitalnih infrastrukturnih ulaganja na području općine Blato u 2006. godini;
4. Odluka o prihvaćanju Programa komunalne infrastrukture na području Općne Blato za 2006. godinu;
5. Odluka o prihvaćanju Programa javnih potreba u kulturi na području općine Blato za 2006. godinu;
6. Odluka o prihvaćanju Programa javnih potreba u odgoju i obrazovanju na području općine Blato za 2006. godinu;
7. Odluka o prihvaćanju javnih potreba u sportu na području općine Blato za 2006. godinu;
8. Odluka o prihvaćanju Socijalnog programa Općine Blato za 2006. godinu;

Općinsko Poglavarstvo:

1.    Izmjena I dopuna Cjenika o zakupu javnih površina na području Općine Blato

sluzbeni_glasnik_2005_07.pdf