IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREÐENJA OPĆINE BLATO

URBANISTIČKI PLAN UREÐENJA KRTINJA 

Izrađivač Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Blato i Urbanističkog plana uređenja Krtinja je izradio «Nacrt prijedloga Izmjena i dopuna PPUO Blato» i «Nacrt prijedloga UPU Krtinja.

Prethodna rasprava o nacrtu prijedloga navedenih planova održat će se:

-    29. travnja 2008. godine u 11,00 sati u vijećnici Općine Blato o «Nacrt prijedloga Izmjena i dopuna PPUO Blato»,
-    29. travnja 2008. godine u 12,00 sati u vijećnici Općine Blato o «Nacrtu prijedloga  UPU Krtinja». 

OPĆINSKO POGLAVARSTVO   

Ispis   E-mail