Stotinjak fotografija sa ovogodišnjeg sudjelovanja sportaša otoka Korčule na 16. Svjetskim otočkim igrama na Sardiniji možete vidjeti na Marko Polo Sportu . Autor fotografija je Nenad Kosović.


Ispis   E-mail