OBAVIJEST VINOGRADARIMA!

OBAVIJEST VINOGRADARIMA!

Količina oborina koja je pala proteklih dana kao i najavljene nove oborine u narednom periodu pogodovati će razvoju i infekcijama uzročnikom crne pjegavosti rozgve  (Phomopsis viticola) na vinovoj lozi. Ovisno o lokalitetu i sorti vinova loza, na području otoka Korčule, nalazi se u razvojnoj fazi pojave listića do razvijenih listića. U ovoj razvojnoj fazi za zaštitu od uzročnika crne pjegavosti preporučujemo primjenu zaštitnih sredstava na osnovi:

  • folpeta ( Folpan 80 WDG, Shavit F, Solofol, Futura 50 WP)
  • mankozeba ( Dithane M-45, Pinozeb M-45, Penncozeb 75 DG, Star 80 WP, Manfil 80 WP, Indofil 80 WP)
  • metirama ( Polyram DF)

U vinogradima  ranih sorata gdje je mladica dostigla dužinu 15 cm i više i vide se grozdići preporučamo uporabu pripravaka na osnovi 

Al-fosetila i folpeta (Alfil duplo, Mikal flesh).

Navedenim pripravcima dodati  topivi sumpor ( Thiovit jet, Cosavet, Chromosul, Kossan)  radi smanjenja populacije štetnih  lozinih grinja, a koji će preventivno djelovati na uzročnika pepelnice (Erysiphe necator).

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača, a poslije tretiranja popuniti evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Praznu ambalažu zbrinuti na pravilan način.