PETI NATJEČAJ LAG-A I DRUGI ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 1.1.4. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”

LAG 5 objavio je 26. lipnja 2020. godine na 49. sjednici Upravnog odbora peti natječaj temeljem Lokalne razvojne strategije LAG-a 5 2014-2020. za TO 1.1.4. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” (sukladan TO 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja RH).

PREDMET NATJEČAJA: Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području „LAG-a 5“ u koje spadaju općine Blato, Lumbarda, Smokvica, Vela Luka, Lastovo, Mljet, Orebić, Ston, Janjina i Trpanj, te grad Korčula.

RASPOLOŽIVA SREDSTVA: 569.250,00 HRK.

POTENCIJALNI KORISNIK mora biti:

  • upisan u Upisnik poljoprivrednika/Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava sukladno nadležnim propisima, ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura;
  • mikro ili malo poduzeće
  • jedan od sljedećih organizacijskih oblika registriranih za poljoprivrednu djelatnost:
  • obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG)
  • samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo (SOPG)
  • obrt
  • trgovačko društvo (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela)
  • zadruga.

Nositelju projekta za ovaj tip operacije može se dodijeliti javna potpora samo jednom u cijelom vremenu trajanja Programa, bilo po osnovi ovog Natječaja ili nacionalnog natječaja za 6.3.1.

IZNOS I INTENZITET POTPORE: Visina javne potpore po projektu iznosi 113.850,00 KN koliko mora biti minimalna vrijednost prihvatljivih aktivnosti navedenih u poslovnom planu.

Intenzitet potpore po projektu iznosi 100%.

Isplata javne potpore se vrši u dvije rate u razdoblju od najviše 3 godine kako slijedi:

  • isplata prve rate u iznosu od 50% ukupno odobrene javne potpore nakon donošenja Odluke o dodjeli sredstava od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
  • isplata druge/zadnje rate (konačna isplata) uslijediti će nakon završetka provedbe prihvatljivih aktivnosti iz poslovnog plana.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

1. kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala

2. kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade  proizvoda iz priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva

3. kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta

4. kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme

5. podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada

6. uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje

7. građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda

8. stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva

9. operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

Napomena:

Detaljna pojašnjenja prihvatljivih aktivnosti u tekstu ovoga Natječaja.

PDV je prihvatljiv ukoliko nositelj projekta nije u sustavu PDV-a.

Prijave projekata podnose se od 13. srpnja 2020. do 13. kolovoza 2020. isključivo preporučenom poštom na adresu: Lokalna akcijska grupa ”LAG 5”, Trg sv. Justine 13, 20260 Korčula.

Sva pitanja povezana s ovim Natječajem moguće je poslati od dana objave natječaja do dana završetka podnošenja prijave projekata isključivo putem e-pošte na adresu: ured@lag5.hr. Odgovori će biti objavljeni na mrežnim stranicama LAG-a 5 kao prilog ovom natječaju.

Natječajna dokumentacija i obrasci na web stranici lag-a.